Инструмент за отсичане Color Creative

Color Creative


Специален инструмент за отсичане, изработен от пластмаса, с който постигате точно разпределение на боята

Бояджийският инструмент разполага с две колелца, предоставя комфорт при нанасяне на боята и с него избягвате оставащите маркировки с четки или валяци. Инструментът за отсичане е с размери 9 см х 12 см (3,5 х 4,75 инча). Нашият уред може да бъде плъзган по срещуположни стени / ръбове за акуратно отсичане на ъглите, но ако ъгълът не е добре обработен и е груб, този уред няма да ви свърши работа. Но ако имате добре подготвтени ръбове, по които да движите инструмента (врата, рамки, рамки на прозорци...) е способен да ви предостави много бързо отсичане ( fast cut-in ).

Със своето високо качествто, инструментът е пефектен за отсичане на ъгли и тавани

Резерви за инструмент за отсичане    

Колекция инструменти за отсичане


8.40 лв
Share this product