Колекция: Отсичащи инструменти

Професионални инструменти за отсичане на ъгли и тавани, за най-прецизно мацане. Отсичащи бояджийски валяци, четки и инструменти. 

atamark, четка за отсичане на ъгли, инструмент за отсичанеЛиномат, Linomat инсрументи за отсичане, инструмент за отичане на ъгли